پایگاه دانش : امکانات کایاکو فارسی > پنل کاربران
[محیط کاربران کایاکو فارسی] در این پست می خواهیم امکانات پنل کاربران و محیط بازدیدکنندگان را بررسی کنیم سیستم پشتیبانی مشتری کایاکو فارسی برای کاربران دارای دو قسمت است که سعی می کنیم به صورت مختصر و مفید امکانات را برای شما عزیزان توضیح می دهیم قسمت ا...